LOGIN | PENGENALAN | SENARAI PTJ | KRITERIA PENILAIAN | BANTUAN
Selamat datang ke Sistem Kecemerlangan Pengurusan Kewangan.

Sistem aplikasi yang dapat membantu KSU memantau dan menilai prestasi kewangan di setiap PTJ, KPM berdasarkan sistem rating yang berlandaskan Accountability Index yang disediakan oleh Jabatan Audit Negara.
Sila gunakan url http://apps2.moe.gov.my/vame/skpk untuk akses ke sistem.


Hakcipta Terpelihara © 2014 Kementerian Pendidikan Malaysia