Friday 18 Apr 2014
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
You are here: Home | FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB

FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB

Print PDF
 • Penggubalan dasar pengujian dan pengukuran pendidikan berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan matlamat kurikulum
 • Penggubalan spesifikasi semua bentuk pengujian dan pengukuran pendidikan, kaedah pentadbirannya, bentuk pelaporannya dan pengawalan mutu alat-alat pengukuran
 • Penggubalan alat pengujian dan pengukuran dan kaedah pemarkahan bagi menilai pelajar berdasarkan kurikulum
 • Penyelarasan, pengeluaran, percetakan dan pengedaran alat pengukuran
 • Pengawalan dan pengendalian peperiksaan awam dan luar negeri
 • Pemprosesan kemasukan calon dan data, pengeluaran keputusan dan sijil dan penganalisisan statistik
 • Pengurusan bank soalan
 • Penyelidikan untuk mempertingkatkan mutu pengujian dan pengukuran pendidikan dan pengesahan "standard"
 • Pengurusan khidmat bantu, khidmat nasihat dan khidmat perundingan
 • Pemberian kelulusan kepada mana-mana institusi pendidikan bagi mengadakan/mengendalikan peperiksaan, menjalankan pemantauan peperiksaan dan menguatkuasakan peraturan, panduan dan arahan peperiksaan.
Pelawat: