Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti, Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan bidang tugasnya mengikut peruntukan yang telah ditetapkan dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550).

Additional information

JNJK tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan dan kehilangan akibat daripada penggunaan
maklumat yang dicapai dalam laman web ini.

Hakcipta@Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti, KPM