header
  1 Ikrar
  1 Lagu
  1 Tema
  1 Lokasi Majlis
  1 Aktiviti
 1 Perutusan Hari Guru
 
  IKRAR HARI GURU


Bahawasanya kami
Guru-guru negara Malaysia
Dengan ini berikrar
Mendukung terus cita-cita kami
Terhadap tugas kami
Dan menyatakan keyakinan kami
Pada cita-cita murni pekerjaan kami
Kami akan berbakti
Kepada masyarakat
Dan negara kami.

Kami sentiasa menjunjung
Perlembagaan negara
Kami mengamalkan
Prinsip-prinsip Rukun Negara
Pada setiap masa. 
© 2010 - Kementerian Pelajaran Malaysia.