Visi

Bahagian Pembangunan Profesionalisme Keguruan Yang Efektif dan Responsif Kepada Hala Tuju Kementerian Pendidikan Malaysia

Misi

Melaksanakan Program Pembangunan Profesionalisme Keguruan Secara Terancang dan Berterusan

Moto

Melestari Kualiti Guru