M - /

SISTEM SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENSYARAH
KOLEJ MATRIKULASI SESI 2013/2014

   

Makluman.

Pemohon boleh membuat semakan keputusan pertukaran pensyarah Kolej Matrikulasi.

Untuk membuat semakan ini, pemohon harus mengisi ruangan Nombor Kad Pengenalan

Format Nombor Kad Pengenalan: Tanpa tanda '-'

Contoh: 810211051234SEMAK KEPUTUSAN DI SINI
 No Kad Pengenalan