KEPUTUSAN PERTUKARAN PENSYARAH TAHUN 2014
Print

Keputusan pertukaran pensyarah Kolej Matrikulasi Tahun 2014 boleh mula disemak di alamat www.moe.gov.my/bmkpm.

Tarikh kuat kuasa arahan pertukaran adalah 16 April 2014.

Tarikh lapor diri di kolej matrikulasi ialah 2 Mei 2014 (semua kolej matrikulasi) dan 4 Mei 2014 (kolej matrikulasi di Kelantan, Kedah dan Johor)