/* echo ' */ Laman Web Bahagian Kewangan, Kementerian Pelajaran Malaysia
 
MUAT TURUN

 

                           
                          MANUAL PROSEDUR KERJA BKP & BKPU TAHUN 2012
                         • Manual Prosedur Kerja BKP & BKPU Tahun 2012 
                           
                          TUNTUTAN PELARASAN BANTUAN PERSEKOLAHAN KPM TAHUN 2012
                         • Surat Makluman Tuntutan Pelarasan Bantuan Persekolahan KPM Tahun 2012 Melalui Sistem eBantuan(eB) 
                           
                          PANDUAN HRMIS
                         • Panduan Manual Sistem HRMIS : Fungsi Permohonan Pertukaran
                         • Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2012
                         • Lampiran I : Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2012
                           
                          TARIKH BAYARAN BANTUAN PERSEKOLAHAN KPM TAHUN 2012
                         • Tarikh Bayaran Bantuan Persekolahan KPM bagi Tahun 2012
                           
                          SURAT PINDAAN PERWAKILAN KUASA PEGAWAI PENGAWAL KPM
                         • Jadual Perwakilan Kuasa Pegawai Pengawal Pindaan 2 Tahun 2011 - Pengurusan Perolehan Kerja
                         • Jadual Perwakilan Kuasa Pegawai Pengawal Pindaan 2 Tahun 2011 - Pengurusan Kewangan dan Perakaunan
                           
                          SURAT EDARAN BHGN. KEWANGAN
                         • Syarat-syarat Kelulusan Bertugas Rasmi di Luar Negara bagi Bahagian/Jabatan di bawah KPM
                           
                          GARIS PANDUAN
                         • Garis Panduan Permohonan Bertugas Rasmi Di Luar Negara Bagi Semua Penjawat Awam di KPM (2012) 
                         • Manual Operasi Pengguna - Perolehan Buku Teks Melalui Sistem eP dan Pembayaran Melalui Sistem eSPKB
                           
                          FORMAT DATA KEWANGAN UNTUK TINDAKAN JABATAN PELAJARAN NEGERI
                         • Surat kepada JPN - Format Emolumen 2011 & 2012
                         • Format Data Keperluan Sebenar Emolumen Tahun 2011 dan 2012
                         • Format Data EMIS Mengikut Negeri
                         • Format Data Kewangan Bagi Tempoh RMK9(2006-2010)
                           
                          JADUAL KUASA DAN TUGAS PERWAKILAN KUASA PEGAWAI PENGAWAL KPM BAGI PENGURUSAN KEWANGAN BAGI TAHUN 2011
                         • Jadual Kuasa dan Tugas Perwakilan Kuasa Pegawai Pengawal KPM bagi Pengurusan Kewangan di Bahagian/Jabatan Pelajaran Negeri/Institut Pendidikan Guru(IPG) dan Kolej Matrikulasi bagi Tahun 2011
                         • Jadual Kuasa dan Tugas Perwakilan Kuasa Pegawai Pengawal KPM bagi Pengurusan Kewangan di Pejabat Pelajaran Daerah(PPD) bagi Tahun 2011
                         • Jadual Kuasa dan Tugas Perwakilan Kuasa Pegawai Pengawal KPM bagi Pengurusan Kewangan di Sekolah PTj bagi Tahun 2011
                         • Jadual Kuasa dan Tugas Perwakilan Kuasa Pegawai Pengawal KPM bagi Pengurusan Kewangan Akaun Sekolah bagi Tahun 2011
                           
                          MAKLUMAT BELANJAWAN
                         • Pindaan (JPN sahaja) - Surat Penyediaan ABM 2014
                         • Surat Penyediaan ABM 2014
                         • Format Penyediaan ABM 2014 ( Hanya diisi oleh JPN) 
                         • Format Penyediaan Cadangan ABM 2013
                         • Surat Penyediaan Cadangan ABM 2013 KPM bertarikh 8 Februari 2012
                         • Maklumat dan Garis Panduan Ringkas Penyediaan Cadangan ABM 2013
                         • Senarai Kod Program, Aktiviti dan Aktiviti Kecil Peruntukan Mengurus KPM Tahun 2011
                         • Senarai Kod Program, Aktiviti dan Aktiviti Kecil Peruntukan Mengurus KPM Tahun 2010
                         • Perjanjian Program : Laporan Pengecualian Tahun 2009
                           
                          ARAHAN PEGAWAI PENGAWAL
                         • Arahan Pegawai Pengawal Bil. 1 Tahun 2012:Peruntukan Belanja Mengurus(B41) KPM 
                         • Arahan Pegawai Pengawal Peruntukan Belanja Mengurus(B41) KPM Tahun 2011
                         • Arahan Pegawai Pengawal Peruntukan Belanja Mengurus(B41) KPM Tahun 2010
                         • Arahan Pegawai Pengawal Peruntukan Belanja Mengurus(B41) KPM Tahun 2009
                           
                          MAKLUMAT BANTUAN
                         • Surat Kutipan Yuran Makan Asrama (YMA) Di Bawah Bantuan Makanan Asrama (BMA), Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) Mulai Tahun 2011
                         • Maklumat Bantuan Persekolahan
                         • Maklumat Prosedur Permohonan Biasiswa
                         • Tatacara Pembayaran Elaun Murid Berkeperluan Khas Kategori Orang Kurang Upaya (OKU) KPM
                         • Takwim BKP(Biasiswa Kecil Persekutuan) Tahun 2010
                         • Surat Siaran Pelaksanaan Program Bantuan Persekolahan Tahun 2010
                         • Surat Siaran Pelaksanaan Program Bantuan Makanan Asrama (BMA) Kementerian Pelajaran Malaysia Tahun 2010
                           
                          BORANG-BORANG
                         • Borang Kebenaran Potongan Gaji Bulanan untuk Sumbangan KWAPM
                         • Borang Permohonan Akaun E-mel Rasmi KPM
                                 
                                 

                          /* '; */