CAPAIAN SISTEM

 

  SISTEM PENGURUSAN KEWANGAN
 • Sistem Bajet Mengurus (eBajet) bagi tahun 2012 (versi Internet)
 • Sistem Pengurusan Pakej (ePakej)**
 • Semakan Kelayakan Pembiayaan/Pinjaman Kenderaan dan Pembiayaan Komputer
 • Sistem Pengurusan Pinjaman Kenderaan & Komputer (SPeKK)**
 • Sistem Automasi Pejabat**
   
  SISTEM PENGURUSAN BANTUAN
 • Sistem Pengurusan Tuntutan Pemberian Per Kapita (ePCG/eBantuan)**
 • Sistem Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (SiSKWAPM)**
   
  SISTEM AGENSI PUSAT
 • Sistem Pengurusan Aset Alih Kerajaan (SPA)**
 • Sistem Maklumat Daftar Aset (eKatalog)
 • Sistem Bank Data Kemiskinan Nasional (eKASIH)
 • Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia  (HRMIS)**
 • Sistem Perancangan dan Kawalan Belanjawan  (eSPKB)**
 • Sistem ePerolehan  (eP)
   
   
  ** melalui rangkaian intranet