Laman Web Rasmi Bahagian Buku Teks, Kementerian Pendidikan Malaysia
   


Fungsi utama Unit Penyelidikan dan Pembangunan, Sektor Dasar dan Penyelidikan Bahagian Buku Teks (BBT) ialah menjalankan kajian mengenai kepenggunaan Pakej Buku Teks KBSR dan KBSM yang diperakukan oleh BBT. Selain daripada itu Unit ini juga menjalankan aktiviti penyemakan semula buku teks dari aspek kandungan dan teknikal.

Data yang diperolehi daripada kajian-kajian yang dijalankan akan dapat memberi maklum balas kepada BBT untuk menjalankan penambahbaikan berterusan terhadap penerbitan Pakej Buku Teks.


Senarai Kajian

Bil Tajuk Kajian Tahun
1. Laporan Eksekutif Mengenai Penggunaan Buku Teks SPBT dan Buku Teks/Buku Kerja Bukan SPBT KBSR 1989
2. Laporan Penilaian Buku Teks Bahasa (SPBT) Kelas Peralihan KBSM 1990
3. Laporan Penilaian Buku Teks Bahasa (SPBT) KBSM Tingkatan 1 1990
4. Kajian ke atas Laporan Penilaian Buku Teks Bahasa (SPBT) KBSM Tingkatan 1 1990
5. Kajian ke atas Penilaian Buku Teks Mata pelajaran Teras/Bahasa Arab (SPBT) KBSM Tingkatan 1 1991
6. Laporan Penilaian Buku Teks Mata pelajaran Teras/Bahasa Arab(SPBT) KBSM Tingkatan 1 1991
7. Laporan Bengkel Penilaian Semula Buku Teks Geografi KBSM/SPBT Tingkatan 2 1991
8. Laporan Kajian Ketahanan dan Mutu Kertas Jenis ‘Bulky’ Buku Teks Bahasa Malaysia KBSM Tingkatan IV (SPBT) 1991
9. Laporan Kajian Penilaian Penggunaan Buku Teks KBSM (SPBT) 1992 Pendidikan Islam Tingkatan 2 1992
10. Laporan Kajian Penilaian Penggunaan Buku Teks KBSM (SPBT) 1992 Sains Tingkatan 2 1992
11. Laporan Kajian Penilaian Penggunaan Buku Teks KBSM (SPBT) 1992 Pendidikan Moral Tingkatan 2 1992
12. Laporan Kajian Penilaian Penggunaan Buku Teks KBSM (SPBT) 1992 Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 2 1992
13. Laporan Kajian Penilaian Penggunaan Buku Teks KBSM (SPBT) 1992 Sejarah Tingkatan 2 1992
14. Laporan Bengkel Penilaian Semula Buku Teks Tingkatan 6 (Senarai SPBT 1986) Penilaian Buku Rujukan MPM 1991 Tahun 1992 1992
15. Laporan Kajian Penilaian Penggunaan Buku Teks KBSM (SPBT) 1992 Kemahiran Hidup Bersepadu (Elektif) Tingkatan 1 1992
16. Kajian Tentang Penulisan Pakej Buku Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) Laporan Eksekutif 1992
17. Ringkasan Eksekutif – Penilaian Penggunaan Buku Teks KBSM (SPBT) Tingkatan 2 dan Kemahiran Hidup Bersepadu Elektif Tingkatan 1 1993
18. Laporan Pengajian Contoh Bahan Pakej Matematik Tahun 1 KBSR oleh Unit Penerbitan 1993
19. Laporan Kajian Penilaian Kandungan Buku Teks KBSM (SPBT) 1993 Pendidikan Islam Tingkatan 3 1993
20. Laporan Kajian Penilaian Kandungan Buku Teks KBSM (SPBT) 1993 Kemahiran Hidup Bersepadu (Teras) Tingkatan 2 1993
21. Laporan Kajian Penilaian Kandungan Buku Teks KBSM (SPBT) 1993 Sains Tingkatan 3 1993
22. Laporan Kajian Penilaian Kandungan Buku Teks KBSM (SPBT) 1993 Bahasa Melayu Tingkatan 1 1993
23. Laporan Kajian Penilaian Kandungan Buku Teks KBSM (SPBT) 1993 Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 3 1993
24. Laporan Kajian Penilaian Kandungan Buku Teks KBSM (SPBT) 1993 Sejarah Tingkatan 3 1993
25. Laporan Kajian Penjimatan Kos Pembelian Buku Skim Pinjaman Buku Teks Di peringkat Sekolah 1993
26. Ringkasan Eksekutif Laporan Kajian Penjimatan Kos Pembelian Buku Skim Pinjaman Buku Teks 1993
27. Laporan Penilaian Kualiti Buku Teks Mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Elektif (SPBT) KBSM Tingkatan 2 Menurut Persepsi Guru 1994
28. Program Penyemakan Semula Buku Teks KBSM yang sedang digunakan di sekolah 1994
29. Laporan Kajian Pelaksanaan dan Pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) di sekolah 1994
30. Senarai Sekolah untuk Bank Data Panel Penaksiran Buku Teks Sains dan Kajian Tempatan Tahun 4 KBSR 1994
31. Laporan Kajian Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Satu Tinjauan Semula 1994
32. Laporan Penyemakan Semula Buku Teks Sejarah KBSM Tingkatan 1-5 1994
33. Ringkasan Eksekutif Laporan Kajian Pelaksanaan dan Pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) di sekolah 1994
34. Laporan Kajian Kualiti Kandungan Buku Teks KBSM (SPBT) Bahasa Arab al-Arabiah Tingkatan 3 1994
35. Laporan Kajian Kualiti Kandungan Buku Teks KBSM (SPBT) Bahasa Cina Tingkatan 3 1994
36. Laporan Kajian Penilaian Kandungan Buku Teks Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (SPBT) dari Perspektif Guru bagi mata pelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3 1994
37. Laporan Kajian Penilaian Kandungan Buku Teks Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (SPBT) dari Perspektif Guru bagi mata pelajaran Geografi Tingkatan 3 1994
38. Laporan Kajian Penilaian Kandungan Buku Teks Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (SPBT) dari Perspektif Guru bagi mata pelajaran Bahasa Cina Tingkatan 3 1994
39. Laporan Penilaian Kualiti Buku Teks Mata pelajaran Matematik KBSM (SPBT) Tingkatan 3 Menurut Persepsi Guru 1994
40. Laporan Penilaian Kualiti Buku Teks Mata pelajaran Kemahiran Hidup KBSM (SPBT) Tingkatan 3 Menurut Persepsi Guru 1994
41. Laporan Kajian Analisis Kandungan Buku Teks KBSM Tingkatan 4 : Tahap Penyoalan 1995
42. Laporan Kajian Kebolehbacaan Ilustrasi Dalam Buku Teks KBSR Tahap II 1995
43. Laporan Kajian Kesesuaian Fon Dalam Buku Teks KBSR 1995
44. Laporan Penyemakan Semula Buku Teks Tingkatan 1 KBSM Pendidikan Jasmani dan Kesihatan 1995
45. Laporan Penyemakan Semula Buku Teks Tingkatan 1 KBSM Bahasa Cina Tingkatan 1 1995
46. Laporan Penyemakan Semula Buku Teks Tingkatan 1 KBSM Bahasa Tamil Tingkatan 1 1995
47. Laporan Penyemakan Semula Buku Teks Tingkatan 1 KBSM Bahasa Melayu Tingkatan 1 1995
48. Laporan Penyemakan Semula Buku Teks Tingkatan 1 KBSM Pendidikan Moral Tingkatan 1 1995
49. Laporan Penyemakan Semula Buku Teks Tingkatan 1 KBSM Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 1 1995
50. Laporan Penyemakan Semula Buku Teks Tingkatan 1 KBSM Sains Tingkatan 1 1995
51. Laporan Penyemakan Semula Buku Teks Tingkatan 1 KBSM Geografi Tingkatan 1 1995
52. Laporan Penyemakan Semula Buku Teks Tingkatan 1 KBSM Bahasa Inggeris Tingkatan 1 1995
53. Laporan Kajian Keperluan Bahasa Pengajaran dan Pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Seni Tahap II 1996
54. Laporan Kajian Penyemakan Manuskrip 50% Tahun 4 KBSR Kegunaan 1999,
1997
55. Laporan Kajian Penggunaan Buku Kerja Tambahan Di sekolah-sekolah 1999,
1997
56. Laporan Kajian Penggunaan Pakej Buku KBSR Tahun 1 Mengikut Persepsi Guru Bagi Mata pelajaran Bahasa Inggeris 1998
57. Kajian Sistem Penerbitan Buku KBSR/KBSM Secara Sistem Dalaman Kegunaan Tahun 1998 Mengikut Persepsi Ahli Jawatankuasa Kawalan Mutu, Penulis dan Pengurus Projek 1999
58. Laporan Akhir Keberkesanan Sistem Pinjaman Buku SPBT Terhadap Pencapaian Akademik Pelajar Dalam Peperiksaan PMR dan SPM 1999
59. Laporan Ringkas Keberkesanan Sistem Pinjaman Buku SPBT Terhadap Pencapaian Akademik Pelajar Dalam Peperiksaan PMR dan SPM 1999
60. Laporan Kajian Buku Teks/Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah 2000
61. Laporan Kajian Berat Buku Teks Murid Sekolah Rendah 2000
62. Laporan Kajian Keberkesanan Penggunaan Pakej Buku Teks Science dan Mathematics Dalam Bahasa Inggeris Mengikut Persepsi Guru dan Murid 2000
63. Kajian Penggunaan dan Keperluan Buku Panduan Guru (BPG) Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 2006
64. Kajian Penggunaan Buku Glosari Sains dan Matematik KBSR dan KBSM di Kalangan Guru 2007
65. Kajian Penggunaan Buku Glosari Sains dan Matematik KBSR dan KBSM di Kalangan Murid 2007
66. Kajian Semakan Semula Buku Teks KBSR dan KBSM 2007
 
Paparan Laman : Alamat : Sila Hubungi :
Pelayar Internet Anda:
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)

Sesuai dipapar pada resolusi 1024 x 768 menggunakan versi terkini Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome dan Microsoft Internet Explorer.
Dapatkannya di sini.
Bahagian Buku Teks
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 1-3, Blok E15, Kompleks E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 PUTRAJAYA, MALAYSIA.
Sebarang pertanyaan, maklumbalas dan cadangan mengenai Bahagian Buku Teks dan Kementerian Pendidikan Malaysia, sila hubungi PUSAT KHIDMAT PELANGGAN (KPKPM).
Tel    : 603-7723 7070
Emel : kpkpm@moe.gov.my