Laman Web Rasmi Bahagian Buku Teks, Kementerian Pendidikan Malaysia
   


CARTA ORGANISASI SEKTOR TEKNIKAL PENERBITAN (STP)

Fungsi Sektor STP

 1. Mengurus penghasilan pakej buku teks dan modul sekolah rendah dan menengah dari aspek teknikal penerbitan dan fizikal buku.
 2. Mengurus penghasilan CD-ROM buku teks sekolah rendah dan sekolah menengah dari aspek teknikal penerbitan dan fizikal.
 3. Mengurus cadangan harga pakej buku teks dan modul untuk sekolah rendah dan sekolah menengah.
 4. Mengurus hal-hal berkaitan hak cipta pakej buku teks dan modul yang diterbitkan.
 5. Menjalankan pemantauan pencetakan pakej buku teks dan modul serta ujian penerimaan sistem komputer ke atas CD-ROM buku teks.
 6. Menguruskan program penyelidikan dan pembangunan buku teks, modul dan CD-ROM, berkaitan aspek teknikal dan harga.
 7. Menyelenggara Laman Web Rasmi Bahagian Buku Teks.


Fungsi Unit

 1. Unit Teknikal Penerbitan Sekolah Rendah
  1. Mengkaji, mentafsir dan menyediakan konsep, format serta spesifikasi pakej buku teks KBSR dari aspek teknikal penerbitan dan fizikal buku.
  2. Merancang, mengurus dan mengawal mutu aspek teknikal penerbitan pakej buku teks KBSR berkaitan dengan bahan grafik, reka bentuk buku dan reka letak halaman, penggunaan warna, cara atur huruf dan kualiti cetakan buku.
  3. Membantu menjalankan penyelidikan dan pembangunan dalam aspek penerbitan, percetakan dan penghasilan pakej buku teks KBSR dari aspek teknikal penerbitan.
  4. Menjalankan perbincangan dengan penerbit bagi meningkatkan mutu persembahan, reka bentuk dan reka letak halaman serta persembahan bahan grafik dalam pakej buku teks
  5. Menyemak mutu fizikal naskhah contoh pakej buku teks KBSR dari aspek teknikal penerbitan.
  6. Merancang dan menyediakan doket penerbitan pakej buku teks KBSR bagi setiap judul.

 2. Unit Teknikal Penerbitan Sekolah Menengah
  1. Mengkaji, mentafsir dan menyediakan konsep, format serta spesifikasi pakej buku teks KBSM dari aspek teknikal penerbitan dan fizikal buku.
  2. Merancang, mengurus dan mengawal mutu aspek teknikal penerbitan pakej buku teks KBSM berkaitan dengan bahan grafik, reka bentuk buku dan reka letak halaman, penggunaan warna, cara atur huruf dan kualiti cetakan buku.
  3. Membantu menjalankan penyelidikan dan pembangunan dalam aspek penerbitan, percetakan dan penghasilan pakej buku teks KBSM dari aspek teknikal penerbitan.
  4. Menjalankan perbincangan dengan penerbit bagi meningkatkan mutu persembahan, reka bentuk dan reka letak halaman serta persembahan bahan grafik dalam pakej buku teks KBSM
  5. Menyemak mutu fizikal naskhah contoh pakej buku teks KBSM dari aspek teknikal penerbitan.
  6. Merancang dan menyediakan doket penerbitan pakej buku teks KBSM bagi setiap judul.

 3. Unit Pengurusan Harga dan Hak Cipta
  1. Mengkaji, mentafsir dan menyediakan konsep, format serta spesifikasi modul KBSM dari aspek teknikal penerbitan dan fizikal modul.
  2. Merancang, mengurus dan mengawal mutu aspek teknikal penerbitan modul KBSM berkaitan dengan bahan grafik, reka bentuk modul dan reka letak halaman, penggunaan warna , cara atur huruf dan kualiti cetakan modul.
  3. Membantu menjalankan penyelidikan dan pembangunan dalam aspek penerbitan, percetakan dan penghasilan modul KBSM dari aspek teknikal penerbitan.
  4. Menjalankan perbincangan dengan penerbit bagi meningkatkan mutu persembahan, reka bentuk dan reka letak halaman serta persembahan bahan grafik dalam modul KBSM.
  5. Menyemak mutu fizikal naskhah contoh modul KBSM dari aspek teknikal penerbitan.
  6. Merancang dan menyediakan doket penerbitan modul KBSM bagi setiap judul.

 4. Unit Teknikal Penerbitan Vokasional dan Teknik
  1. Merancang dan menguruskan cadangan harga pakej buku teks/modul kegunaan murid sekolah rendah dan sekolah menengah.
  2. Memastikan harga pakej buku teks/modul terkawal.
  3. Memastikan bahan yang digunakan dalam penerbitan pakej buku teks/modul terkawal dari tindakan perundangan Akta Hak Cipta.
  4. Menjalankan penyelidikan dan pembangunan dalam urusan kawalan pengiraan harga pakej buku teks/modul.
  5. Memantau elemen-elemen yang terlibat dalam pengiraan harga pakej buku teks/modul dari semasa ke semasa.

 5. Unit Teknikal Penerbitan Khas
  1. Mengkaji mentafsir dan menyediakan konsep, format serta spesifikasi CD-ROM dari aspek teknikal / fizikal.
  2. Merancang, mengurus dan mengawal mutu replika CD-ROM buku teks.
  3. Membantu menjalankan penyelidikan dan pembangunan CD-ROM dari aspek teknikal penerbitan.
  4. Memastikan CD-ROM buku teks yang diperakukan berkualiti dari aspek teknikal dan menepati spesifikasi CD-ROM yang ditetapkan.
  5. Memantau penggunaan CD-ROM di sekolah-sekolah.
 
Paparan Laman : Alamat : Sila Hubungi :
Pelayar Internet Anda:
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)

Sesuai dipapar pada resolusi 1024 x 768 menggunakan versi terkini Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome dan Microsoft Internet Explorer.
Dapatkannya di sini.
Bahagian Buku Teks
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 1-3, Blok E15, Kompleks E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 PUTRAJAYA, MALAYSIA.
Sebarang pertanyaan, maklumbalas dan cadangan mengenai Bahagian Buku Teks dan Kementerian Pendidikan Malaysia, sila hubungi PUSAT KHIDMAT PELANGGAN (KPKPM).
Tel    : 603-7723 7070
Emel : kpkpm@moe.gov.my