Laman Web Rasmi Bahagian Buku Teks, Kementerian Pendidikan Malaysia
   


CARTA ORGANISASI SEKTOR PENERBITAN SEKOLAH MENENGAH (SPSM)

Fungsi Sektor SPSM

 1. Menguruskan penghasilan pakej buku teks untuk kegunaan sekolah menengah.
 2. Menguruskan program peningkatan penggunaan pakej buku teks KBSM.
 3. Menguruskan program pemantauan peningkatan penggunaan pakej buku teks KBSM.


Fungsi Unit

 1. Unit Sains Dan Matematik
  1. Mengurus perolehan pakej buku teks KBSM bagi mata pelajaran Matematik, Matematik Tambahan, Fizik, Kimia Biologi, dan Sains Tambahan.
  2. Meneliti Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran supaya dapat menyediakan anggaran bilangan halaman, anggaran bahan grafik, dan bilangan halaman warna.
  3. Menjelmakan Huraian Sukatan Pelajaran dalam menyediakan konsep buku dan Panduan Penulisan.
  4. Melaksanakan Jadual Penerbitan.
  5. Memastikan Kontraktor, Editor, dan Penyelaras Projek menjalankan tugas dan tanggungjawab.
  6. Menyediakan bahan untuk Dokumen Tender
  7. Menjalankan taklimat/kursus / bengkel dan mesyuarat kepada semua pihak yang terlibat dengan penerbitan pakej buku teks.
  8. Mengurus proses penilaian Pruf Muka Surat 100%(PMS 100%) pakej buku teks.
  9. Menulis laporan bagi semua taklimat / kursus, bengkel dan mesyuarat penerbitan pakej buku teks.
  10. Memastikan penerbitan pakej buku teks mengikut jadual penerbitan yang ditetapkan.
  11. Membincangkan dan menyampaikan laporan penilaian oleh panel penilai kepada penerbit / editor supaya penerbit meningkatkan mutu atau memantapkan Pruf Muka Surat 100%
  12. Mencadangkan kepada Pengarah untuk memberi kebenaran kepada Penerbit untuk mencetak dan membekal Naskhah Edar.
  13. Melengkapkan doket setiap judul.
  14. Mengurus program peningkatan penggunaan pakej buku teks.
  15. Mengurus program pemantauan peningkatan penggunaan pakej buku teks.

 2. Unit Bahasa Dan Kesusteraan
  1. Mengurus perolehan pakej buku teks KBSM bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Iban, Bahasa Kadazandusun, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil, dan English For Science and Technology.
  2. Meneliti Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran supaya dapat menyediakan anggaran bilangan halaman, anggaran bahan grafik, dan bilangan halaman warna.
  3. Menjelmakan Huraian Sukatan Pelajaran dalam menyediakan konsep buku dan Panduan Penulisan.
  4. Melaksanakan Jadual Penerbitan.
  5. Memastikan Kontraktor, Editor, dan Penyelaras Projek menjalankan tugas dan tanggungjawab.
  6. Menyediakan bahan untuk Dokumen Tender
  7. Menjalankan taklimat/kursus / bengkel dan mesyuarat kepada semua pihak yang terlibat dengan penerbitan pakej buku teks.
  8. Mengurus proses penilaian Pruf Muka Surat 100%(PMS 100%) pakej buku teks.
  9. Menulis laporan bagi semua taklimat / kursus, bengkel dan mesyuarat penerbitan pakej buku teks.
  10. Memastikan penerbitan pakej buku teks mengikut jadual penerbitan yang ditetapkan.
  11. Membincangkan dan menyampaikan laporan penilaian oleh panel penilai kepada penerbit / editor supaya penerbit meningkatkan mutu atau memantapkan Pruf Muka Surat 100%
  12. Mencadangkan kepada Pengarah untuk memberi kebenaran kepada Penerbit untuk mencetak dan membekal Naskhah Edar.
  13. Melengkapkan doket setiap judul.
  14. Mengurus program peningkatan penggunaan pakej buku teks.
  15. Mengurus program pemantauan peningkatan penggunaan pakej buku teks.

 3. Unit Sains Sosial
  1. Mengurus perolehan pakej buku teks KBSM bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Iban, Bahasa Kadazandusun, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil, dan English For Science and Technology.
  2. Meneliti Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran supaya dapat menyediakan anggaran bilangan halaman, anggaran bahan grafik, dan bilangan halaman warna.
  3. Menjelmakan Huraian Sukatan Pelajaran dalam menyediakan konsep buku dan Panduan Penulisan.
  4. Melaksanakan Jadual Penerbitan.
  5. Memastikan Kontraktor, Editor, dan Penyelaras Projek menjalankan tugas dan tanggungjawab.
  6. Menyediakan bahan untuk Dokumen Tender
  7. Menjalankan taklimat/kursus / bengkel dan mesyuarat kepada semua pihak yang terlibat dengan penerbitan pakej buku teks.
  8. Mengurus proses penilaian Pruf Muka Surat 100%(PMS 100%) pakej buku teks.
  9. Menulis laporan bagi semua taklimat / kursus, bengkel dan mesyuarat penerbitan pakej buku teks.
  10. Memastikan penerbitan pakej buku teks mengikut jadual penerbitan yang ditetapkan.
  11. Membincangkan dan menyampaikan laporan penilaian oleh panel penilai kepada penerbit / editor supaya penerbit meningkatkan mutu atau memantapkan Pruf Muka Surat 100%
  12. Mencadangkan kepada Pengarah untuk memberi kebenaran kepada Penerbit untuk mencetak dan membekal Naskhah Edar.
  13. Melengkapkan doket setiap judul.
  14. Mengurus program peningkatan penggunaan pakej buku teks.
  15. Mengurus program pemantauan peningkatan penggunaan pakej buku teks.

 4. Unit Vokasional dan Teknik
  1. Mengurus perolehan pakej buku teks KBSM bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Iban, Bahasa Kadazandusun, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil, dan English For Science and Technology.
  2. Meneliti Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran supaya dapat menyediakan anggaran bilangan halaman, anggaran bahan grafik, dan bilangan halaman warna.
  3. Menjelmakan Huraian Sukatan Pelajaran dalam menyediakan konsep buku dan Panduan Penulisan.
  4. Melaksanakan Jadual Penerbitan.
  5. Memastikan Kontraktor, Editor, dan Penyelaras Projek menjalankan tugas dan tanggungjawab.
  6. Menyediakan bahan untuk Dokumen Tender
  7. Menjalankan taklimat/kursus / bengkel dan mesyuarat kepada semua pihak yang terlibat dengan penerbitan pakej buku teks.
  8. Mengurus proses penilaian Pruf Muka Surat 100%(PMS 100%) pakej buku teks.
  9. Menulis laporan bagi semua taklimat / kursus, bengkel dan mesyuarat penerbitan pakej buku teks.
  10. Memastikan penerbitan pakej buku teks mengikut jadual penerbitan yang ditetapkan.
  11. Membincangkan dan menyampaikan laporan penilaian oleh panel penilai kepada penerbit / editor supaya penerbit meningkatkan mutu atau memantapkan Pruf Muka Surat 100%
  12. Mencadangkan kepada Pengarah untuk memberi kebenaran kepada Penerbit untuk mencetak dan membekal Naskhah Edar.
  13. Melengkapkan doket setiap judul.
  14. Mengurus program peningkatan penggunaan pakej buku teks.
  15. Mengurus program pemantauan peningkatan penggunaan pakej buku teks.

 5. Unit Pendidikan Islam
  1. Mengurus perolehan pakej buku teks KBSM bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Iban, Bahasa Kadazandusun, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil, dan English For Science and Technology.
  2. Meneliti Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran supaya dapat menyediakan anggaran bilangan halaman, anggaran bahan grafik, dan bilangan halaman warna.
  3. Menjelmakan Huraian Sukatan Pelajaran dalam menyediakan konsep buku dan Panduan Penulisan.
  4. Melaksanakan Jadual Penerbitan.
  5. Memastikan Kontraktor, Editor, dan Penyelaras Projek menjalankan tugas dan tanggungjawab.
  6. Menyediakan bahan untuk Dokumen Tender
  7. Menjalankan taklimat/kursus / bengkel dan mesyuarat kepada semua pihak yang terlibat dengan penerbitan pakej buku teks.
  8. Mengurus proses penilaian Pruf Muka Surat 100%(PMS 100%) pakej buku teks.
  9. Menulis laporan bagi semua taklimat / kursus, bengkel dan mesyuarat penerbitan pakej buku teks.
  10. Memastikan penerbitan pakej buku teks mengikut jadual penerbitan yang ditetapkan.
  11. Membincangkan dan menyampaikan laporan penilaian oleh panel penilai kepada penerbit / editor supaya penerbit meningkatkan mutu atau memantapkan Pruf Muka Surat 100%
  12. Mencadangkan kepada Pengarah untuk memberi kebenaran kepada Penerbit untuk mencetak dan membekal Naskhah Edar.
  13. Melengkapkan doket setiap judul.
  14. Mengurus program peningkatan penggunaan pakej buku teks.
  15. Mengurus program pemantauan peningkatan penggunaan pakej buku teks.
 
Paparan Laman : Alamat : Sila Hubungi :
Pelayar Internet Anda:
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)

Sesuai dipapar pada resolusi 1024 x 768 menggunakan versi terkini Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome dan Microsoft Internet Explorer.
Dapatkannya di sini.
Bahagian Buku Teks
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 1-3, Blok E15, Kompleks E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 PUTRAJAYA, MALAYSIA.
Sebarang pertanyaan, maklumbalas dan cadangan mengenai Bahagian Buku Teks dan Kementerian Pendidikan Malaysia, sila hubungi PUSAT KHIDMAT PELANGGAN (KPKPM).
Tel    : 603-7723 7070
Emel : kpkpm@moe.gov.my