Laman Web Rasmi Bahagian Buku Teks, Kementerian Pendidikan Malaysia
   


ANATOMI BUKU TEKS

Sesebuah buku secara umumnya mempunyai empat bahagian iaitu:
 1. Bahagian kulit buku
 2. Bahagian awalan
 3. Bahagian teks (kandungan)
 4. Bahagian akhiran
Maklumat yang dipaparkan pada setiap bahagian buku berdasarkan spesifikasi buku teks mata pelajaran berkenaan.Bahagian Kulit Buku

Kulit Buku Teks terdiri daripada 3 bahagian, iaitu kulit depan, kulit belakang dan tulang belakang. Setiap bahagian memaparkan maklumat seperti:

Kulit Depan
 1. Bahagian luar kulit depan mengandungi:
  • Judul Buku
  • Nama penulis/penyusun/penterjemah
  • Logo penerbit
 2. Bahagian dalam kulit depan mengandungi:
  • Rukun Negara

Kulit Belakang
 1. Bahagian luar kulit belakang mengandungi:
  • Harga buku
  • Berkod
  • Nombor ISBN (International Standard Book Number)
  • Perkataan 'Tidak Boleh Dijual' untuk buku teks Simpanan Buku Teks
 2. Bahagian dalam kulit belakang mengandungi:
  • Akad dan Cop SPBT

Tulang Belakang
 • Logo KPM
 • Judul buku
 • Logo penerbit
 • Buku yang kurang 96 halaman tidak mempunyai maklumat pada tulang belakang buku


Bahagian Awalan

Secara umumnya bahagian awalan buku teks Kementerian Pelajaran Malaysia mempunyai halaman-halaman berikut:

Halaman judul
 1. Judul buku
 2. Nama penulis/penyusun/penterjemah
 3. Nama editor
 4. Nama ilustrator
 5. Nama pereka bentuk
 6. Logo dan nama penerbit
 7. Tahun terbitan
 8. Perkataan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah/Menengah

Halaman hak cipta
 1. Cap nombor siri perakuan buku teks Kementerian Pelajaran Malaysia
 2. Nombor ISBN (International Standard Book Number)
 3. Tahun terbitan pertama
 4. Simbol hak cipta
 5. Maklumat hak cipta
 6. Nama dan alamat penerbit yang lengkap
 7. Nama pengatur huruf
 8. Maklumat jenis dan saiz muka taip
 9. Nama dan alamat pencetak

Halaman penghargaan

Mengandungi teks penghargaan kepada pemilik hak cipta bahan dalam buku atau pihak yang memberi sumbangan kepada penerbitan buku berkenaan.


Halaman kandungan

Mengandungi senarai kandungan buku berkenaan mengikut turutan dimulai bahagian awalan, kandungan, dan akhiran beserta rujukan halalan.


Halaman kata penghantar

Mengandungi teks Kata Penghantar Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia.


Halaman pendahuluan

Mengandungi maklumat tentang tujuan penerbitan, latar belakang penerbitan dan penekanan penting dalam penggunaan buku berkenaan.Bahagian Teks (Kandungan)

Bahagian bahan teks atau kandungan buku yang disusun mengikut bab, tajuk dan sub tajuk mengikut keperluan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran mata pelajaran berkenaan.Bahagian Akhiran

Secara umumnya bahagian akhiran mengandungi maklumat-maklumat untuk halaman-halaman berikut:

Lampiran terpilih

Lampiran menyampaikan maklumat tambahan seperti carta, jawapan kepada soalan-soalan dan perkara-perkara lain yang ditentukan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.


Glosari

Mengandungi senarai istilah beserta takrifnya yang disusun mengikut abjad.


Senarai rujukan

Senarai bahan rujukan termasuk bahan laman web yang digunakan dalam penerbitan buku dan disusun mengikut abjad.


Indeks

Perkataan baru yang dipelajari dalam buku berkenaan nombor halaman yang berkenaan.
 
Paparan Laman : Alamat : Sila Hubungi :
Pelayar Internet Anda:
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)

Sesuai dipapar pada resolusi 1024 x 768 menggunakan versi terkini Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome dan Microsoft Internet Explorer.
Dapatkannya di sini.
Bahagian Buku Teks
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 1-3, Blok E15, Kompleks E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 PUTRAJAYA, MALAYSIA.
Sebarang pertanyaan, maklumbalas dan cadangan mengenai Bahagian Buku Teks dan Kementerian Pendidikan Malaysia, sila hubungi PUSAT KHIDMAT PELANGGAN (KPKPM).
Tel    : 603-7723 7070
Emel : kpkpm@moe.gov.my